pomoc prawna holandia, prawnik w holandii, adwokat w holandii, prawo karne w holandii, adwokat holandia

O Nas

Sprawy karne należą do najbardziej rygorystycznie rozpatrywanych spraw w holenderskim prawie. Bez względu na status w sprawie – osoby oskarżonej lub pokrzywdzonej, przysługuje Ci prawo do adwokata, reprezentującego Cię przed sądem. Jeśli nie masz adwokata, przydzielony zostanie Ci prawnik z urzędu, pełniący w danej chwili dyżur. Niestety są to osoby z różnymi specjalizacjami, niekoniecznie mające doświadczenie w prowadzeniu spraw karnych. Wybierz adwokata specjalizującego się w sprawach karnych! Skorzystaj z usług kancelarii PrawoKarne.nl

Nasi specjaliści są gotowi do natychmiastowej interwencji. Szybko zapoznamy się z sytuacją i rozpoczniemy odpowiednie działania. Pomagamy Polakom pracującym lub tymczasowo przebywającym na terenie Holandii. Możemy reprezentować Cię przed sądem, a dodatkowo, jeśli kwalifikujesz się do programu dotowanej pomocy prawnej Pro Deo, za naszą pomoc zapłacisz jedynie koszt wkładu własnego. To najkorzystniejsze rozwiązanie.
Jeśli jesteś poszkodowany pomożemy Ci dochodzić Twoich praw, a jeżeli jesteś oskarżonym, wywalczymy dla Ciebie jak najłagodniejszy wyrok bądź całkowite uniewinnienie.
PrawoKarne.nl – to Twój dobry wybór!

Jak działamy?

Zobacz, jak przebiegają kolejne etapy współpracy z adwokatem w Holandii.
1. Kontakt z nami.
W sprawach karnych liczy się szybkość interwencji. Im wcześniej, Ty lub ktoś z Twoich bliskich, skontaktuje się z nami, tym skuteczniej będziemy mogli wdrożyć działania, mające na celu pomoc i reprezentowanie przed organami ścigania, prokuraturą oraz sądem. Specjaliści z PrawoKarne.nl pracują na terenie całego kraju, dlatego mogą w dowolnej chwili dojechać bezpośrednio do klienta, nawet w środku nocy, jeśli zajdzie taka konieczność. Pierwsze, co musisz zrobić, to skontaktować się z nami. Ty, Twoja rodzina lub znajomy, powinniście zadzwonić pod wskazany na stronie numer albo napisać do nas wiadomość za pośrednictwem formularza kontaktowego. Po przyjęciu zgłoszenia zapoznamy się ze sprawą i zaproponujemy dalsze działania.
2. Wyjaśnienie sytuacji.
Po odebraniu zgłoszenia, poprosimy Cię o podanie szczegółowych informacji dotyczących sprawy. Im lepiej zostanie przedstawiona sytuacja, tym szybciej i efektywniej będziemy mogli wdrożyć odpowiednie procedury. Zdajemy sobie sprawę z tego, że są to emocjonujące chwile i może być Ci ciężko pozbierać myśli, dlatego zadamy szereg pytań, dotyczących zarówno Twojej tożsamości, jak i przebiegu zdarzenia.
W celu usprawnienia kontaktu przygotuj następujące dane klienta: imię/imiona, nazwisko, datę urodzenia, numer sprawy (jeśli został już nadany), datę posiedzenia, numer telefonu, adres do korespondencji, adres zameldowania, e-mail, numer BSN/numer obcokrajowca.
3. Wybór adwokata.
Musisz wybrać adwokata, który poprowadzi Twoją sprawę i będzie reprezentował Cię przed sądem. Aby mógł być to adwokat z kancelarii PrawoKarne.nl, musisz upoważnić go do występowania w Twoim imieniu przed prokuraturą i sądem. Jeśli został już przydzielony adwokat z urzędu, możesz wystąpić o jego zmianę, po czym nasz pracownik otrzyma wgląd do wszystkich zebranych do tej pory dokumentów. W Holandii istnieje system dotowanej pomocy prawnej, w którym osoby o najniższych dochodach nie muszą ponosić kosztów adwokackich. Ta sama zasada obowiązuje również w stosunku do podejrzanych obcokrajowców. W tym celu adwokat zajmujący się sprawą musi złożyć wniosek o przyznanie Ci pomocy.
4. Rozpoczęcie sprawy.
Po skompletowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów, zgód i upoważnień, adwokat może zająć się sprawą. Skontaktuje się bezpośrednio z klientem w celu omówienia sprawy i dalszego biegu postępowania. Podczas tej rozmowy poinformuje klienta także o kosztach. Klient nie ponosi żadnych wydatków związanych ze wszystkimi wcześniejszymi czynnościami.
W dalszym postępowaniu adwokat będzie reprezentował klienta przed prokuraturą i sądem w celu porozumienia i wynegocjowania najkorzystniejszych warunków kary lub ugody. Jeśli podczas procesu okaże się, że klient jest niewinny, może za pośrednictwem reprezentującego go adwokata złożyć wniosek o odszkodowanie.