Przestępstwa przeciwko obyczajowości

wróć do czynów karalnych «

Przestępstwa przeciwko obyczajowości w Holandii są czynami karalnymi. Oznacza to, że są to czyny, za które może zostać nałożona kara pozbawienia wolności.

Nie ma innej dziedziny prawa niż sprawy obyczajowe, w której występuje tak wiele zgłoszeń fałszywych i nie do udowodnienia problemów w sferze relacji, w związku z brakiem środków dowodowych. Specjalista od prawa karnego przeanalizuje możliwości i dobrze zaplanuje linię obrony, dzięki czemu możliwe będzie uniknięcie skazania lub wysokiej kary. Do przestępstw przeciwko obyczajowości należą między innymi:

• napaść na tle seksualnym,
• kazirodztwo,
• gwałt,
• pornografia dziecięca,
• uwodzenie.

Prokuratura w Holandii stale domaga się coraz wyższych kar za przestępstwa przeciwko obyczajom. Dla przykładu: za gwałt wnioskuje o karę 36 miesięcy pozbawienia wolności bez zawieszenia. Okoliczności zdarzenia mogą działać obciążająco, m.in. użycie przemocy, bezbronność ofiary, niestosowanie prezerwatyw, ryzyko zakażenia, itd.

Prokuratura opiera swoją dyrektywę na orzecznictwie i opinii obywateli, odpowiada na żądanie społeczeństwa zastosowania surowszych kar. Zaangażowanie w tego rodzaju przestępstwa jest silne, dlatego niezwykle ważne jest jak najszybsze omówienie sprawy z adwokatem.

Napaść na tle seksualnym

Napaść na tle seksualnym jest w Holandii karana na mocy artykułu 246 Kodeksu karnego. Pod pojęciem faktycznej napaści na tle seksualnym należy rozumieć: „osoba, która stosując przemoc lub inne akty przemocy lub groźby zastosowania przemocy zmusza inną osobę do popełniania lub tolerowania czynów lubieżnych jest winna faktycznej napaści na tle seksualnym".

Zmuszanie do popełnienia lub poddania się czynowi lubieżnemu łatwo popełnić. W przypadku napaści na tle seksualnym nie ma mowy o wniknięciu do wnętrza ciała. W przypadku gwałtu dochodzi do wniknięcia do wnętrza ciała.

Nierząd z nadużyciem władzy

Nierząd z nadużyciem władzy/zaufania jest w Holandii karany na mocy artykułu 249 Kodeksu karnego: „osoba, która uprawia nierząd z nadużyciem władzy ze swoim małoletnim dzieckiem, pasierbem/pasierbicą lub dzieckiem przysposobionym, wychowankiem, powierzonym jej opiece, kształceniu lub nadzorowi małoletnim lub jej małoletnim podwładnym, zostanie ukarana karą pozbawienia wolności o długości maksymalnie sześciu lat lub karą grzywny czwartej kategorii".

Gwałt

Gwałt jest karany w Holandii na mocy artykułu 242 Kodeksu karnego: „osoba, która stosując przemoc lub inne akty przemocy lub groźby zastosowania przemocy zmusza inną osobę do poddania się czynnościom, które składają się z lub zawierają seksualne wniknięcie do wnętrza ciała podlega karze pozbawienia wolności o maksymalnym wymiarze 12 lat lub karze grzywny piątej kategorii".