Dotowana pomoc prawna

Program dotowanej pomocy prawnej umożliwia dostęp do prawnika nawet osobom o niskich dochodach. Jeśli to tylko możliwe nasi specjaliści od prawa karnego z PrawoKarne.nl pracują na podstawie dotowanej pomocy prawnej (Pro Deo). Rada ds. pomocy prawnej [Raad voor Rechtsbijstand] analizuje dochody i majątek na podstawie danych bezpośrednio z urzędu skarbowego. Dzięki pomocy kalkulatora kosztów można samemu sprawdzić, czy osoba kwalifikuje się do tej formy dotowanej pomocy prawnej. Równocześnie można zobaczyć jaką część trzeba samemu zapłacić adwokatowi. Jest to tak zwany wkład własny. Kwota ta pokrywa wszystkie inne koszty adwokackie w tym postępowaniu (ewentualne opłaty sądowe i inne koszty specjalne nie są wliczone). Jeżeli osoba zatrzymana przez sędziego śledczego lub osoba szukająca pomocy prawnej była niepełnoletnia w momencie popełniania domniemanego czynu karalnego, wkład własny wynosi € 0,-. Osoba taka nie będzie kwalifikowała się do dotowanej pomocy prawnej, jeżeli jej majątek z dwóch ostatnich lat był większy niż tak zwany majątek wolny od podatku.

Rok referencyjny Majątek Zasiłek rodzinny
2012 € 21.139 € 2.779

W przypadku osób, które ukończyły 65 rok życia obowiązuje dodatkowa maksymalna kwota majątku wolna od podatku € 27.984. Jeżeli dochody po roku referencyjnym znacznie się obniżyły, można złożyć wniosek do Rady o uwzględnienie obecnej sytuacji finansowej. Wniosek ten nazywa się „wnioskiem o przesunięcie roku referencyjnego”.

W związku małżeńskim / Wspólne zamieszkanie / Rodzic samotnie wychowujący dziecko

Dochód w roku referencyjnym Wkład własny
t/m € 25.200 € 196
€ 25.201 - € 26.100 € 360
€ 26.101 - € 27.400 € 514
€ 27.401 - € 30.500 € 669
€ 30.501 - € 36.100 € 823

Osoby samotne

Dochód w roku referencyjnym Wkład własny
t/m € 18.000 € 196
€ 18.001 - € 18.700 € 360
€ 18.701 - € 19.700 € 514
€ 19.701 - € 21.600 € 669
€ 21.601 - € 25.600 € 823

Płatna taryfa godzinowa

Zredukowana taryfa cenowa firmy PrawoKarne.nl wynosi € 175 za godzinę. Cena zawiera podatek VAT i koszty administracyjne biura.

Stałe ustalenia cenowe i dodatki

Jeżeli klient nie kwalifikuje się do otrzymania dotowanej pomocy prawnej, sprawdzimy, czy ubezpieczyciel pokryje koszty pomocy prawnej. Jeżeli nie, to działania zostaną podjęte na bazie płatnej taryfy godzinowej albo ustalona zostanie jednolita cena za całość prac. Aby mieć jasność co do wysokości kosztów pomocy prawnej, proponujemy stałe ustalenia cenowe, dzięki czemu nie będzie wątpliwości odnośnie całości kosztów za usługę.

Nazwa Opis Cena
Opracowanie posiedzenia sądu kantonalnego [Kantonrechterzitting] Obejmuje przeanalizowanie dokumentacji, całą korespondencję i komunikację w sprawie, omówienie w biurze lub w areszcie lub więzieniu, uczestnictwo w posiedzeniu. € 700
Opracowanie posiedzenia sędziego śledczego [Politierechterzitting] Zawiera przeanalizowanie dokumentacji, całą korespondencję i komunikację w sprawie, omówienie w biurze lub w areszcie lub więzieniu, uczestnictwo w posiedzeniu. € 850
Opracowanie orzeczenia wieloosobowego składu sędziowskiego [Meervoudige Kamer] Obejmuje przeanalizowanie dokumentacji, całą korespondencję i komunikację w sprawie, omówienie w biurze lub w areszcie lub więzieniu, uczestnictwo w posiedzeniu. Poniżej 100 stron / do 500 stron / Powyżej 500 stron € 850 / € 1150 / do ustalenia
Opracowanie apelacji od orzeczenia wieloosobowego składu sędziowskiego [Meervoudige Kamer] Poniżej 100 stron / do 500 stron / Powyżej 500 stron € 850 / € 1150 / do ustalenia
Opracowanie procedury zwrotu prawa jazdy Obejmuje przeanalizowanie akt sprawy, całą korespondencję i komunikację w sprawie, złożenie odwołania, udział w posiedzeniu [raadkamer]. € 750
Opracowanie procedury zamiany kary w postaci prac społecznych Obejmuje omówienie akt sprawy, całą korespondencję i komunikację w sprawie, złożenie odwołania, udział w posiedzeniu [raadkamer]. € 500
Opracowanie procedury zajęcia Obejmuje przeanalizowanie akt sprawy, całą korespondencję i komunikację, złożenie odwołania, udział w posiedzeniu [raadkamer]. € 750
Prowadzenie procedury odwoławczej bez posiedzenia W przypadku kasacji po wzajemnej konsultacji zostanie ustalona stała cena. € 750
Opracowanie apelacji od orzeczenia sędziego śledczego € 850
Dodatkowe posiedzenie € 250
Dodatek do kosztów podróży (za godzinę) € 100
Za przesłuchanie RC (świadek, podejrzany) € 250
Posiedzenie [raadkamer] € 400
Dodatkowa wizyta w areszcie, więzieniu itd. € 250