Kradzież jest przestępstwem, czyli czynem karalnym, za który może zostać nałożona kara pozbawienia wolności bez zawieszenia, a także kara w postaci prac społecznych (praca lub szkolenie) lub kara grzywny. Holenderski Kodeks karny ma na celu ochronę własności i mienia ruchomego.

Może zdarzyć się, że prokuratura zaoferuje Ci karę grzywny, zostanie zaplanowane posiedzenie TOM (w celu zaoferowania kary zastępczej w postaci prac społecznych) lub posiedzenie ugodowe, aby jeszcze w postępowaniu przedsądowym zakończyć sprawę karną. Zaletą takiego rozwiązania jest fakt, że nie trzeba się tłumaczyć (publicznie), ani stawiać przed sądem. Proszę pamiętać jednak, że w takiej sytuacji dochodzi do automatycznego przyznania się do popełnienia danego czynu karalnego, co jest odnotowywane w dokumentacji sądowej (w rejestrze skazanych). Bez pomocy prawnej adwokata nie ma możliwości otrzymania kopii akt.

W przypadku uniewinnienia lub braku dowodów, zatrzymany może zwrócić się do swojego adwokata, w celu złożenia wniosku o odszkodowanie. Warto wiedzieć, że wniosek taki jest bezpłatny. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, skontaktuj się z PrawoKarne.nl.

Ze specjalistom od prawa karnego, można zaplanować linię obrony oraz uniknąć skazania lub orzeczenia wysokiej kary! Dowiedz się, jak możemy Ci pomóc.

Kradzież kieszonkowa, kradzież ze sklepum kradzież roweru

Holenderski Kodeks karny, w przepisie wyrażonym w art. 310, uznaje kradzież za czyn karalny.

"Kto zabiera jakieś dobro należące w całości lub w części do kogoś innego z zamiarem przywłaszczenia go sobie niezgodnie z prawem jako winny kradzieży podlega karze pozbawienia wolności o długości maksymalnie 4 lat lub karze grzywny czwartej kategorii."

Rodzaj kary nakładany jest w zależności od wartości i zakresu kradzieży, sytuacji osobistej podejrzanego i tego, czy mowa jest o powtórzeniu czynu. Sąd może orzec karę grzywny, karę w postaci prac społecznych lub karę pozbawienia wolności bez zawieszenia. Za kradzież kieszonkową, osobie wcześniej niekaranej 'first -offender', grozi kara 4 tygodni pozbawienia wolności bez możliwości zawieszenia.

Praktyka pokazuje, że w przypadku lekkich wariantów kradzieży, takich jak kradzież ze sklepu czy kradzież roweru, prokurator stosunkowo często proponuje ugodę lub przeprowadzenie posiedzenia TOM/posiedzenia polubownego. Przede wszystkim dotyczy to kradzieży „zwykłych”, o ograniczonej szkodzie, gdy nie występują okoliczności obciążające. Jeżeli zapłacona zostanie kara grzywny lub zaakceptowana kara w postaci prac społecznych, sprawa zostanie zakończona, co oznacza, że nie będzie przeprowadzanie postępowanie sądowe. Należy jednak pamiętać, że godząc się na propozycję prokuratora, jednocześnie następuje przyznanie się do popełnienia danego czynu karalnego, a fakt ten jest odnotowywany w dokumentacji sądowej (w rejestrze skazanych). Może to spowodować kłopoty przy składaniu wniosku o wydanie Zaświadczenia o niekaralności, a przy kolejnym tego rodzaju wykroczeniu będzie to fakt przemawiający na niekorzyść podejrzanego/oskarżonego. Bez pomocy prawnej adwokata nie ma możliwości otrzymania kopii akt.

Kradzież z włamaniem

Artykuł 311 holenderskiego Kodeksu karnego nakłada surowszą karę za kradzież, w przypadku wystąpienia określonych okoliczności, nadających czynowi niebezpiecznego charakteru. Odnosi się to w szczególności do sytuacji zagrożenia, w których ofiara jest bezbronna lub przedmiotem kradzieży są rzeczy, trudne do zabezpieczenia. Osobie niekaranej 'first-offender', zgodnie z dyrektywą, za kradzież samochodu, grozi kara 3 tygodni pozbawienia wolności, bez zawieszenia.

Za włamanie do mieszkania, gdy szkoda i łup są ograniczone, grozi kara 10 tygodni pozbawienia wolności.

Kradzież z przemocą

Jeżeli podczas kradzieży lub aby ją przygotować, ułatwić, umożliwiać ucieczkę, użyto przemocy – są to okoliczności obciążającej, zgodnie z art. 312 Kodeksu karnego.

Gdy przemoc była znaczna lub grożono użyciem przemocy, sąd może nałożyć surowe kary pozbawienia wolności - w niektórych przypadkach nawet kilka lat bezwzględnego więzienia.