Prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu lub narkotyków: badanie zdolności do prowadzenia pojazdów przez CBR

Przesłuchanie przez Policję w Holandii

Policja podejrzewa, że prowadziłeś samochód pod wpływem alkoholu lub narkotyków? W takiej sytuacji może powiadomić CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen/Centralne Biuro ds. Praw jazdy) – organ zajmujący się bezpieczeństwem na drodze w Holandii. Konsekwencje wszczęcia przez CBR dochodzenia, w niektórych przypadkach, są bardzo dotkliwe.

Przede wszystkim CBR może zobowiązać Cię, pod pewnymi warunkami, do współpracy podczas dochodzenia, dotyczącego ustalenia zdolności do kierowania pojazdami. Co więcej, istnieje ryzyko wydania przez organ decyzji, na mocy której nie będziesz mógł prowadzić pojazdu silnikowego. Konieczność poniesienia wysokich kosztów to kolejna z negatywnych konsekwencji. Z naszego artykułu dowiesz się, kiedy holenderski organ administracyjny CBR może wszcząć dochodzenie, jak przebiega procedura i co zrobić, aby uchronić się przed wydaniem decyzji stwierdzającej niezdolność do kierowania pojazdem.

Kiedy CBR może wszcząć dochodzenie w sprawie zdolności do kierowania pojazdem?

CBR nie zawsze jest uprawniony do wszczęcia dochodzenia! Artykuł 23 ust. 1 ustawy dotyczącej prowadzenia pojazdów i zdolności prowadzenia pojazdów określa przypadki, w których organ można wszcząć dochodzenie:
• jeśli stężenie alkoholu wynosi 785 Ugl lub więcej,
• jeśli u początkującego kierowcy stężenie alkoholu wynosi 570 Ugl lub więcej,
• jeśli raport policyjny został sporządzany co najmniej trzy razy w ciągu pięciu lat, z powodu podejrzenia prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu. W każdym przypadku musi być spełniony warunek:
• • przekroczenia 220 Ugl stężenia alkoholu we krwi, a w przypadku początkującego kierowcy 88 Ugl, lub
• • odmowy współpracy w dochodzeniu w sprawie spożycia alkoholu,
• jeśli nie kwalifikujesz się do przejścia (lekkiego) kursu edukacyjnego dotyczącego ruchu drogowego,
• jeśli sporządzono oficjalny raport, w związku z podejrzeniem prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu, narkotyków lub odmową współpracy przy badaniu krwi. W tym drugim przypadku Policja musi wyjaśnić, dlaczego podejrzewa, że prowadziłeś samochód pod wpływem narkotyków.

Procedura

Jak przebiega procedura dochodzenia prowadzonego przez CBR? Przede wszystkim otrzymasz od organu decyzję zobowiązującą Cię do współpracy w trakcie dochodzenia. Możesz sprzeciwić się tej decyzji w ciągu sześciu tygodni.

W związku z prowadzonym postępowaniem otrzymasz dwie faktury od CBR. Jedna faktura obejmować będzie tzw. „koszty nałożenia procedury”, a druga koszty dochodzenia. Następnie otrzymasz powiadomienie o możliwości umówienia się na spotkanie z psychiatrą. Przechodzisz badania psychiatryczne, badania fizyczne, wykonywane jest badanie krwi, a w niektórych przypadkach także badanie moczu.

Po przygotowaniu raportu otrzymasz go od psychiatry w wersji roboczej. Możesz skorzystać z prawa do korekty i /lub prawa do blokowania. Realizując prawo do korekty możesz zgłosić wszystkie nieścisłości, znajdujące się w raporcie. Jeśli skorzystasz z prawa do blokowania, psychiatra nie prześle przygotowanego raportu do CBR. Uwaga: w przypadku skorzystania z prawa do blokowania CBR uzna prawo jazdy za nieważne lub odmówi wydania zaświadczenia o zdolności prowadzenia pojazdów.

Gdy nie skorzystasz z prawa do blokowania, psychiatra prześle raport do CBR. Otrzymasz wtedy od CBR decyzję określającą zdolność do prowadzenia pojazdów. Jeśli decyzja będzie negatywna, czyli CBR uzna, że nie posiadasz zdolności do prowadzenia pojazdów możesz, w terminie dwóch tygodni, odwołać się od niej oraz wnioskować o ponowne przeprowadzenie dochodzenia. Musisz jednak liczyć się z koniecznością ponownego opłacenia kosztów dochodzenia.

Pomożemy przy Twoim badaniu przez CBR!

Wyniki dochodzenia

Na podstawie raportu psychiatry CBR podejmuje decyzję dotyczącą zdolności do kierowania pojazdem. Jeśli CBR wyda decyzję pozytywną, możesz ponownie uczestniczyć w ruchu drogowym.
Gdy CBR uzna, że nie nadajesz się do prowadzenia pojazdów, obowiązują następujące zasady:
  jeśli w raporcie psychiatra podał datę, w której według niego zaprzestałeś nadużywania alkoholu lub narkotyków, w momencie gdy od wskazanej „daty zaprzestania” upłynie rok, będziesz mógł rozpocząć tak zwaną procedurę deklaracji zdrowia,
  jeśli psychiatra nie podał w raporcie „daty zaprzestania” procedurę deklaracji zdrowia będziesz mógł rozpocząć po upływie roku od daty wydania decyzji przez CBR.

Różnica w stosunku do prawa karnego

Gdy prawo jazdy zostanie Ci odebrane przez policję i wysłane do CVOM (prokuratora), możesz zwrócić się do niego z prośbą o zwrócenie prawa jazdy. Podczas podejmowania decyzji prokurator weźmie pod uwagę Twoją sytuację osobistą. Jeżeli odmówi zwrotu prawa jazdy, wówczas możesz złożyć skargę do sądu. Podsumowując – istnieje na prawdę dużo możliwości, aby szybko odzyskać prawo jazdy, po odebraniu go przez Policję! Procedura administracyjna CBR nie zapewnia odpowiednich narzędzi, umożliwiających szybkie odzyskanie prawa jazdy. Prowadzone dochodzenie jest czasochłonne oraz kosztowne. Postępowanie karne i orzeczenie sądu nie ma wpływu na przebieg postępowania CBR. Aby móc ponownie prowadzić pojazdy musisz zaczekać na wyniki dochodzenia prowadzonego przez organ.

Porady

Czy otrzymałeś od CBR decyzję zobowiązującą Cię do współpracy w dochodzeniu dotyczącym zdolności do kierowania pojazdem? Skontaktuj się z nami jak najszybciej! Ocenimy, czy CBR jest uprawniony do wszczęcia dochodzenia. Pomożemy Ci złożyć sprzeciw.

Natomiast jeśli CBR jest upoważnione do wszczęcia dochodzenia, niezbędne jest odpowiednie przygotowanie się do postępowania – również w tym możemy Ci pomóc. Posiadamy pytania, które zadaje psychiatra, przygotujemy Cię do rozmowy, w trakcie której nie zostaniesz niczym zaskoczony.

W przypadku, gdy zostaniesz uznany za niezdolnego do prowadzenia pojazdów mechanicznych, sprawdzimy, w jakim stopniu istnieją podstawy prawne do wniesienia sprzeciwu.