Jakie dowody przeciwko mnie może posiadać policja?

Jakie dowody przeciwko mnie może posiadać policja?

Przygotowujesz się do przesłuchania w Holandii? Najważniejszym zadaniem jest ustalenie, jakie dowody przeciwko Tobie posiada policja. Choć to stosunkowo trudne, mimo braku dokładnej wiedzy i tak możesz przygotować się do przesłuchania. Wystarczy, że sam zastanawiasz się, jakie dowody może mieć policja. Przygotowaliśmy ogólny przegląd dowodów, z którymi najczęściej się spotykamy.

Oświadczenia świadków

Najczęstszym dowodem są zeznania świadków. Policja często dysponuje zeznaniami jednego lub kilku świadków, potwierdzającymi historię poszkodowanego. Twoim zadaniem jest określenie, czy istnieją świadkowie zdarzenia oraz jakie informacje mogli przekazać policji.

Ważne jest również, aby wiedzieć, kim są świadkowie, ponieważ może to mieć późniejsze znaczenie dla sprawy. Czy to obiektywni (niezależni) świadkowie niezwiązani z poszkodowanym, czy też świadkowie pochodzący z kręgu znajomych poszkodowanego?

Twoje zeznanie musi być jak najbardziej zbliżone do oświadczeń złożonych przez niezależnych świadków.

Podsłuchy telefoniczne

W przypadku poważniejszych spraw karnych często zdarza się, że policja podsłuchuje rozmowy telefoniczne prowadzone przed przesłuchaniem. Czasami celowo funkcjonariusz dzwoni do Ciebie, aby poinformować o przesłuchaniu, a następnie sprawdzane jest, z kim nawiązujesz kontakt. Policja może monitorować Twoje rozmowy telefoniczne - bądź tego świadom!

W przypadku tego dowodu pytanie zawsze brzmi tak samo - jak długo policja może podsłuchiwać Twój telefon oraz który telefon jest podsłuchiwany.

Rozwiążemy Twój problem! Zaufaj doświadczeniu.

Dane masztu

W przypadku poważniejszych przestępstw jako dowód często wykorzystywana jest transmisja danych z masztów. Nawet gdy telefon komórkowy jest wyłączony, ale bateria nie została wyjęta lub rozładowana, telefon wysyła sygnał do masztu. Na podstawie tzw. danych z masztu policja może określić Twoją lokalizację. Same dane nie umożliwiają jednoznacznego stwierdzenia, że podejrzany znajdował się na miejscu przestępstwa. Natomiast pozwalają ustalić, że podejrzany był w pobliżu miejsca popełnienia przestępstwa. Policja może uzyskać informacje o lokalizacji logowania telefonu do około 6 miesięcy wstecz. Jeśli okaże się, że znajdowałeś się w pobliżu miejsca przestępstwa, będziesz potrzebował naprawdę dobrych wyjaśnień.

Dane o ruchu

Dane o ruchu to dane telefoniczne pozyskane od Twojego operatora telekomunikacyjnego, określające do kogo dzwoniłeś i o jakiej godzinie. W trakcie przesłuchania możesz zostać skonfrontowany z uzyskanymi danymi oraz poproszony o wyjaśnienie treści niektórych rozmów telefonicznych oraz tego, z kim były prowadzone. Odpowiadając na pytania, staraj się przekazywać jak najmniej dokładne informacje. Zawsze najpierw skonsultuj się z prawnikiem.

WhatsApp / SMS / e-mail

Podejmowałeś kontakt z poszkodowanym lub świadkami za pośrednictwem WhatsApp, SMS lub e-mail? Ważne, abyś wydrukował te rozmowy i dokładnie je przeanalizował w ramach przygotowania do przesłuchania. Nie przechowuj jednak tych rozmów w miejscu dostępnym dla policji.

Pamiętaj, że w toku dochodzenia policja może skonfiskować Twój telefon, a także zmusić Cię do jego odblokowania za pomocą odcisku palca.

Ważne

Policja zawsze pyta, kto ma dostęp do komputera lub telefonu, za pomocą którego wysłane zostały wiadomości. Jeśli oświadczysz policji, że jesteś jedynym użytkownikiem, może Cię to obciążyć. Natomiast gdy inne osoby również korzystały z telefonu lub komputera, funkcjonariusze nie do końca mogą uzyskać przeciwko Tobie dowód, oparty na danych telefonicznych lub komputerowych.