Wskazówki dotyczące przesłuchania przez policję w Holandii

wróć do procedur «

Będziesz przesłuchiwany przez policję? Przygotowaliśmy dla Ciebie listę cennych wskazówek.

Wskazówki dotyczące przesłuchania przez policję w Holandii

Nie masz obowiązku udzielania odpowiedzi na pytania. Każdy podejrzany ma prawo do zachowania milczenia, również gdy jest niewinny;

Do czasu konsultacji z adwokatem w celu omówienia sytuacji procesu i przebiegu procedury lepiej powołać się na prawo do zachowania milczenia. Oświadczenia można złożyć w każdym momencie trwania postępowania.

Mając własnego adwokata, w momencie zatrzymania należy od razu o niego poprosić. Nie trzeba zgadzać się na wyznaczonego, dyżurującego adwokata z urzędu.

Nie należy zgadzać się na wejście policji do mieszkania, chyba że policja posiada nakaz, wylegitymuje się i przedstawi cel.

Nie należy podpisywać żadnych oświadczeń i/lub innych dokumentów bez konsultacji ze swoim adwokatem.

Nie należy rezygnować z własnego mienia bez konsultacji z adwokatem.

Podczas przesłuchania należy ograniczyć się do faktów, które zaobserwowało się samemu.

Nie wolno wyciągać wniosków ani zgadzać się z wnioskami organów śledczych.

Należy poprosić o kontakt z adwokatem, jeżeli ma się jakieś wątpliwości. Gdyby nie wyrażono zgody na konsultacje z adwokatem, trzeba skorzystać z prawa do zachowania milczenia.

Najlepiej nie podpisywać żadnych oświadczeń. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, należy to zrobić tylko po samodzielnym przeczytaniu całej treści i upewnieniu się, że oświadczenie nie zawiera innych informacji niż te, które chce się przekazać.

Należy pamiętać o tym, że raz podpisane (obciążające) oświadczenie prawie zawsze jest przyjmowane przez sędziego za prawdę. Odwołanie takiego oświadczenia jest przez to bardzo trudne.

Nie wolno wierzyć zapewnieniom policji, że dzięki podpisaniu oświadczenia zostanie się wcześniej wypuszczonym do domu. Najczęściej policja nie ma wpływu na czas zatrzymania.

Nie należy przyznawać się do czynów, których się nie popełniło!