Nielegalne fajerwerki: wyjaśnienia i pomoc doświadczonego prawnika

Nielegalne fajerwerki

Nowy Rok wszystkim kojarzy się z pięknymi, rozbłyskującymi na niebie fajerwerkami. Wiele osób wręcz nie wyobraża sobie przywitania Nowego Roku bez sztucznych ogni. Nie każdy jednak zdaje sobie sprawę z faktu, iż niektóre fajerwerki w Holandii nie są legalne. Co więcej – karalne jest nawet posiadanie zbyt dużej ilości fajerwerków. Z naszego artykułu dowiesz się, czym są nielegalne fajerwerki i jakie konsekwencje grożą za nieprzestrzeganie przepisów prawa.

Czym są nielegalne fajerwerki?

Nielegalne fajerwerki to wszystkie fajerwerki, które nie są sprzedawane w ramach legalnego handlu, w określonych dniach sprzedaży. Wyznaczone dni sprzedaży w Holandii to 29, 30 i 31 grudnia. Zakup fajerwerków poza tymi dniami jest nielegalny. Co ważne, kupowane fajerwerki muszą spełniać wymagania, wskazane w holenderskim ustawodawstwie, a także być wcześniej zgłoszone. Alternatywą dla zakupu fajerwerków w Holandii jest ich przywiezienie zza granicy, co jest legalne wyłącznie w dozwolonych dniach sprzedaży. Najczęściej nielegalnymi fajerwerkami w Holandii są struny, strzały, lawiny i kobry.

Fajerwerki mogą być odpalane w Sylwestra, 31 grudnia, od godziny 18:00, do Nowego Roku, 1 stycznia, do godziny 2:00. Jeśli zdecydujesz się na wystrzał fajerwerek poza tymi godzinami, będziesz działał niezgodnie z holenderskimi przepisami. Możesz posiadać maksymalnie 25 kg fajerwerków. Przekroczenie tej ilości, w myśl obowiązujących w Holandii uregulowań, traktowane jest jako działanie niezgodne z prawem.

Jaka kara grozi za posiadanie nielegalnych fajerwerków?

Przepisy karne dotyczące posiadania, handlu i przechowywania nielegalnych fajerwerków znaleźć można w różnych aktach prawnych np. w dekrecie o fajerwerkach. W Holandii nielegalne fajerwerki są surowo karane. Zdaniem rządu nadużycia związane ze sztucznymi ogniami mogą nieść ze sobą poważne konsekwencje dla bezpieczeństwa i zdrowia obywateli.

Jeśli jesteś podejrzany o posiadanie, handel lub przechowywanie nielegalnych fajerwerków, prokurator zażąda dla Ciebie surowej kary. W przeszłości, osoby podejrzany o nielegalne fajerwerki, najczęściej otrzymywały ostrzeżenie, a fajerwerki były zajmowane. Obecnie orzekane są dużo surowsze kary, w związku z którymi dokonywany jest wpis do rejestru karnego – to z kolei może mieć negatywne konsekwencje dla Deklaracji Zachowania (VOG).

Pomożemy przy Twoim przesłuchaniu!

Posiedzenie OM lub TOM dotyczące nielegalnych fajerwerków

Po przesłuchaniu przez policję, prokurator podejmuje decyzję o karalności lub proponuje pewnego rodzaju ugodę. Gdy zaakceptujesz ową ugodę, czyli propozycję prokuratora, sprawa zostanie „zamknięta” po przyjęciu kary. Propozycja ugody jest przedstawiana na sesji TOM. Jeśli się na nią nie zgadzasz, otrzymasz wezwanie do stawienia w sądzie. Podczas posiedzenia OM otrzymasz decyzję o nałożeniu kary. Od decyzji możesz zgłosić sprzeciw, w terminie czternastu dni. Dla wielu podejrzanych akceptacja propozycji ugodowej lub decyzji o nałożeniu kary pozornie wydaje się być najlepszym rozwiązaniem, ponieważ po ich przyjęciu nie przeprowadza się postępowania sądowego. Prokurator nie jest jednak w pełni niezależny, podobnie jak sędzia, a doświadczenie prawnika od spraw karnych pokazuje, że najczęściej orzekana jest wyższa kara, niż to konieczne w danej sprawie. Ponadto, zarówno akceptacja decyzji o nałożeniu kary, jak i propozycji ugody oznacza, że przyznajesz się do popełnienia wykroczenia karnego!

Prawnik ds. nielegalnych fajerwerków

Prawnik z kancelarii adwokackiej Prawo Karne w Bredzie pomoże Ci, gdy jesteś podejrzany o posiadanie, sprzedaż lub przechowywanie nielegalnych fajerwerków. Posiadamy duże doświadczenie w prowadzeniu spraw dot. nielegalnych fajerwerków. Z naszych usług można skorzystać na terenie całej Holandii!