Po przesłuchaniu – co dalej z Twoją sprawą?

Po przesłuchaniu

Po przesłuchaniu istnieją różne scenariusze dalszego biegu sprawy. O prowadzonych działaniach powinna poinformować Cię holenderska policja lub prokuratura. Dopóki nie zostaną przekazane Ci żadne informacje nadal masz status podejrzanego.

Dalsze dochodzenie

Dopóki jesteś podejrzanym policja może nadal badać sprawę - w poważniejszych przypadkach z wykorzystaniem specjalnych uprawnień dochodzeniowych.
Wśród tych uprawnień wyróżnić należy:
• monitorowanie rozmów telefonicznych,
• umieszczenie urządzeń nasłuchujących w samochodzie,
• umieszczenie urządzeń śledzących i namierzających w samochodzie (wykorzystujących sygnał GPS),
• umieszczenie kamery w określonej lokalizacji (uwaga: kamera umieszczana jest nawet w latarniach).

Umorzenie sprawy

Najkorzystniejszym scenariuszem dla podejrzanego jest umorzenie sprawy karnej. Z momentem umorzenia prowadzonego postępowania przestajesz być podejrzanym, o czym powinna poinformować Cię policja lub prokuratura. Najczęstsze przyczyny umorzenia spraw przedstawiliśmy w poniższej tabeli.

Kod Opis
01 Niesłuszne uznanie za podejrzanego
02 Brak wystarczających dowodów
20 Inna, przeważająca interwencja kryminalna
40 Niska szkodliwość czynu
41 Niewielki udział w działaniach
51 Ostatnio nałożona kara
71 Uznanie współwinnego również za poszkodowanego
UWAGA
Jeśli policja powie Ci, że sprawa została zamknięta (umorzona), poproś o pisemne potwierdzenie. Będzie to dowód, że faktycznie nie zostajesz pociągnięty do jakiejkolwiek odpowiedzialności karnej, nawet jeśli sprawa zostałaby wznowiona, To także Twój dowód stanowiący podstawę do ubiegania się o odszkodowanie.
Możesz ubiegać się o odszkodowanie po umorzeniu sprawy karnej. Świadczenie co do zasady wynosi 150 euro bądź 80 euro, za każdy dzień spędzony na komisariacie lub w areszcie śledczym. W zależności od ciążących na Tobie zarzutów i konsekwencji, które poniosłeś, w niektórych przypadkach możesz domagać się wyższego odszkodowania. Przysługuje Ci również zwrot kosztów pomocy prawnej.

Nałożenie kary grzywny

Po przesłuchaniu policja może nałożyć karę grzywny. Jeśli otrzymasz od policji decyzję oznacza to, że zostałeś ukarany i sprawa zostaje zamknięta. Pamiętaj jednak, iż uiszczenie grzywny jest równoznaczne z przyznaniem się do winy, a fakt ten odnotowany zostanie w rejestrze karnym, z czym wiążą się określone konsekwencje np. brak możliwości uzyskania zaświadczenia o niekaralności. Jeśli nie zgadzasz się z nałożoną karą grzywny, musisz złożyć sprzeciw w ciągu 14 dni!

UWAGA
Ze złożeniem sprzeciwu nie czekaj na kartę z CJIB, która często przekazana jest dopiero po 14 dni, czyli po upływie terminu do złożenia odwołania. W takim przypadku jest za późno na sprzeciw. Nie czekaj więc i podejmij działania natychmiast!
Odwołanie należy wysłać na adres podany w decyzji. W oświadczeniu o sprzeciwie podaj charakter decyzji o nałożeniu kary. Najlepiej, jeśli decyzję, jako załącznik, dołączysz do składanego pisma. Nie jesteś pewien, czy powinieneś składać sprzeciw? Najpierw przedyskutuj tę sprawę z adwokatem specjalizującym się w prawie karnym. W większości przypadków wskazane jest, aby złożyć odwołanie. Możemy przygotować i wysłać Twój sprzeciw, dzięki czemu będziesz miał pewność, że oświadczenie zawiera wszystkie niezbędne elementy i właściwe argumenty.
Po złożeniu sprzeciwu otrzymasz potwierdzenie odbioru. Zachowaj je, ponieważ będzie to Twój późniejszy dowód, potwierdzający złożenie odwołania.
Po złożeniu sprzeciwu zostaniesz wezwany na przesłuchanie do sądu. Radzimy niezwłocznie skontaktować się z nami po otrzymaniu zawiadomienia o rozprawie. Następnie poprosimy o dokumenty proceduralne i omówimy je z Tobą. Podczas spotkania wyspecjalizowany prawnik z naszej kancelarii pomoże Ci, przedstawi linię obrony.

Pomożemy przy Twoim przesłuchaniu!

Sesja OM

Możesz otrzymać powiadomienie o sesji OM natychmiast po przesłuchaniu lub później. Rozprawa odbywa się, jeśli prokurator zamierza nałożyć na Ciebie karę bez przeprowadzania postępowania sądowego. Decyzja karna to decyzja, w której nałożona może być kara, środki i instrukcje behawioralne na sprawców przestępstw zagrożonych karą do sześciu lat pozbawienia wolności oraz na osoby, które naruszyły prawo.
Zanim prokurator nałoży m.in.:
• karę prac społecznych,
• zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych,
• karę grzywny w wysokości ponad 2.000 euro,
• obowiązek zapłaty odszkodowania przekraczającego 2.000 euro
- zgodnie z przepisami podejrzany musi zostać najpierw poinformowany, jakie kary i środki mogą być na niego nałożone.
W myśl przepisów ustawy o prokuraturze, podejrzany może być przesłuchany przed wydaniem wyroku, jeśli:
• przesłuchanie przyczyni się do ustalenia winy podejrzanego,
• przesłuchanie umożliwi podejrzanemu wyjaśnienie, jakie konsekwencje będzie miała dla niego wymierzona sankcja,
• przesłuchanie przyczyni się do „zaakceptowania” kary przez podejrzanego, ponieważ nie ma sensu wydanie decyzji kryminalnej, której podejrzany na pewno się sprzeciwi.

Przesłuchanie ma zatem na celu umożliwienie Ci wyjaśnienia, co myślisz o sprawie i co oznacza dla Ciebie potencjalna sankcja. Jeśli nie zgadzasz się z proponowaną karą lub środkiem karnym, prokurator może podjąć decyzję o wniesieniu sprawy do sądu. Holenderski prokurator nie może nakładać bardzo wysokich kar lub drastycznych środków np. kary pozbawienia wolności lub zastępczego pozbawienia wolności. Ograniczenie dotyczy również czasu i wysokości kary m.in.:
• grzywna: nieograniczona wysokość, ale praktyka pokazuje, że grzywny nie są zbyt wysokie, powyżej 1.000 euro nakładane są w wyjątkowych przypadkach,
• kara prac społecznych: maksymalnie 180 godzin,
• zakaz prowadzenia pojazdów: maksymalnie 6 miesięcy, • środki karne, takie jak odszkodowanie - wysokość nieograniczona, zakaz wchodzenia na stadion, obowiązek uczestniczenia w kursach zachowania/treningach przez określony czas.

Kara nakładana decyzją prokuratora nie może być warunkowa (częściowa). Wyklucza to ustawodawca. Wszystkie kary są zatem bezwarunkowe.

Gdy otrzymasz wezwanie na sesję OM natychmiast skontaktuj się z nami. To naprawdę ważne, aby podczas sesji OM asystował Ci wyspecjalizowany prawnik. Można porównać sesję do negocjacji z kontrahentem, w tym przypadku jest nim prokurator. Praktyka pokazuje, że podczas takiej rozprawy nakładane są wyższe wyroki, niż w przypadku przeprowadzenia postępowania sądowego. Prawnik, który jest obecny na tej sesji, może mieć duży wpływ na wysokość wymierzonej kary.

Wezwanie na rozprawę

W niektórych przypadkach od razu po przesłuchaniu otrzymasz wezwanie na rozprawę w sądzie, najczęściej w sądzie policyjnym. Może jednak zdarzyć się też tak, że otrzymasz wezwanie dopiero po kilku miesiącach. W obu przypadkach skontaktuj się z nami natychmiast po otrzymaniu wezwania!
Adwokat poprosi Cię o wszystkie dokumenty procesowe i przedyskutuje z Tobą sprawę w celu ustalenia strategii obrony. W razie potrzeby adwokat może przesłuchać świadków, jeśli jest to ważne w Twojej sprawie. Nie zwlekaj i zgłoś się do nas tak szybko, jak to możliwe.