Szczególne prawa nieletnich podejrzanych

Szczególne prawa nieletnich podejrzanych

W Holandii nieletni podejrzani podczas przesłuchania przez policję mają nieco więcej praw niż podejrzani dorośli. Jakie prawa przysługują nieletnim podejrzanym? Przygotowaliśmy zestawienie najważniejszych uprawnień.

Prawo do uczestnictwa w przesłuchaniu osoby zaufanej lub adwokata

Nieletni podejrzany ma prawo do pomocy prawnej adwokata lub powiernika podczas przesłuchania przez policję. Zaleca się, aby przesłuchanie było prowadzone w obecności adwokata. Podejrzany może jednak poprosić zamiast adwokata zaufaną osobę. Zgodnie z instrukcją za zaufaną osobę uważa się: rodzica, przedstawiciela prawnego lub innego poufnego doradcę podejrzanego.
Osoby niepełnoletnie w wieku od 12 do 15 lat podejrzane o przestępstwo, w przypadku którego dopuszczalne jest stosowanie aresztu przedprocesowego, nie mogą zrzec się prawa do pomocy konsultacyjnej. Dotyczy to również szesnastolatków i siedemnastolatków, podejrzanych w sprawach dotyczących poważnych przestępstw.
Szesnastolatkowie i siedemnastolatkowie mogą zrzec się zarówno prawa do pomocy konsultacyjnej, jak i prawa do pomocy adwokata podczas przesłuchania, w mniej poważnych przypadkach. Dotyczy to również wszystkich małoletnich w wieku od 12 do 15 lat, którzy zostali aresztowani za drobne przestępstwa. Nieletni podejrzany, który zrzeka się prawa do konsultacji, zrzeka się jednocześnie prawa do pomocy ze strony adwokata podczas przesłuchania. O tym fakcie oficer śledczy musi wyraźnie poinformować podejrzanego.
Jeżeli osoba niepełnoletnia zrezygnuje z pomocy konsultacyjnej i/lub pomocy podczas przesłuchania udzielanej przez prawnika, nadal może skorzystać z pomocy zaufanej osoby, chyba że również tego prawa się zrzeknie.
Podejrzany, który osiągnął pełnoletność, ale został przesłuchany na temat przestępstwa w dniu, w którym jeszcze był niepełnoletni, jest uprawniony wyłącznie do otrzymania pomocy prawnika.

Pomożemy przy Twoim przesłuchaniu!

Prawo do kontaktu z rodzicami

Nieletni podejrzani, zatrzymani przez policję, są zawsze uprawnieni do kontaktu z rodzicami. Ważne są tutaj jednak zasady stosowane na posterunku policji. Rodzice zawsze muszą wcześniej umówić się na wizytę. Aby to zrobić, mogą skontaktować się z policją pod ogólnym numerem telefonu 0900-8844.
Nie daj się zwieść policji, jeśli odmawia Ci kontaktu z dzieckiem! Często policja nie zdaje sobie sprawy z tego, że Ty, jako rodzic, masz prawo odwiedzać dziecko na posterunku policji. Jeśli nie masz możliwości kontaktu z dzieckiem, zgłoś się po pomoc do prawnika.