Prawo świadków do nieujawnienia informacji

Prawo świadków do nieujawnienia informacji

Holenderska policja prowadzi przeciwko Tobie postępowanie? Jesteś podejrzany o popełnienie czynu zabronionego? W niektórych sprawach karnych policja może dogłębniej analizować sprawę i w tym celu przesłuchiwać świadków, którymi mogą być również członkowie Twojej rodziny! Zobacz, na czym polega prawo świadków do nieujawnienia informacji.

WAŻNA WSKAZÓWKA

Ważne jest abyś - o ile może to mieć znaczenie w Twojej sprawie - zwrócił się do członków rodziny i poinformował ich, iż policja może skontaktować się z nimi w celu przesłuchania odnośnie prowadzonej sprawy i przekazał, że nie są zobowiązani do składania zeznań.
Pamiętaj, że w Holandii policja nie ma prawa zmuszać świadków do złożenia zeznań. Dopiero później, gdy sprawa karna będzie na etapie sądowym, świadkowie mogą być wezwani do stawienia się przed sędzią śledczym lub na rozprawie w celu złożenia zeznań. Nawet wtedy świadek nie zawsze jest zobowiązany do ich złożenia. Członkowie rodziny mogą powołać się na prawo do nieujawnienia informacji.

Pomożemy przy Twoim przesłuchaniu!

Przywilej prawny

Prawo do nieujawnienia informacji zawarte zostało w art. 217 holenderskiego Kodeksu karnego.
W myśli przywołanego artykułu 217 Kodeksu karnego następujące osoby mogą być zwolnione ze składania zeznań lub udzielania odpowiedzi na niektóre pytania:
1. podejrzany lub współpodejrzany krewny w linii prostej,
2. podejrzany lub współpodejrzany krewny do trzeciego stopnia pokrewieństwa,
3. podejrzany lub współpodejrzany małżonek/poprzedni małżonek lub zarejestrowany partner/poprzedni zarejestrowany partner.

Rodzina

W art. 217 Kodeksu karnego prawo do nieujawnienia informacji w sposób nieograniczony przyznane zostało krewnym w linii prostej. Również krewni do trzeciego stopnia pokrewieństwa mogą skorzystać z tego prawa. Oznacza to, że nie tylko bracia i siostry podejrzanych, ale także ich dzieci oraz wujkowie i ciotki należą do tej kategorii (art. 1-3 holenderskiego Kodeksu cywilnego).
Stopień pokrewieństwa jest miarą stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa między ludźmi. Im wyższy stopień, tym dalszy związek. Żonaci lub zarejestrowani partnerzy są krewnymi pierwszego stopnia, podobnie jak córka lub syn.
Drugi stopień pokrewieństwa to stosunek między dziadkiem i wnukiem, bratem i siostrą, przyrodnim bratem i przyrodnią siostrą.
Kuzyn i siostrzeniec to krewni w trzecim stopniu. Mają również prawo do nieujawnienia informacji.
Prawo do nieujawniania informacji dotyczy także zarejestrowanych związków partnerskich oraz małżeństw.

Wspólne mieszkanie

Prawo do nieujawnienia informacji nie dotyczy konkubentów – par niebędących małżeństwem i niemających zarejestrowanego związku partnerskiego.

Byli partnerzy

Byli partnerzy posiadają prawo do nieujawnienia informacji co do wydarzeń, które miały miejsce w czasie trwania małżeństwa lub zarejestrowanego związku partnerskiego.