Procedura na posterunku policji

Procedura na posterunku policji

Radzimy mieć przy sobie trochę pieniędzy na wypadek aresztowania – będzie potrzebna w areszcie. Każde 100 euro jest mile widziane.

Jakie rzeczy musisz zabrać ze sobą na komisariat, a które powinieneś zostawić w domu?

Kiedy idziesz na komisariat policji, aby zgłosić się na przesłuchanie, nie możesz zapomnieć o zabraniu ze sobą wezwania na przesłuchanie oraz dokumentu tożsamości np. paszportu, dowodu osobistego lub prawa jazdy. Nieco bardziej skomplikowana jest kwestia telefonu komórkowego. W niektórych przypadkach lepiej zostawić go w domu. Szczególnie jeśli przesłuchanie dotyczy sprawy karnej, w której telefon komórkowy i/lub dane znajdujące się na nim mogą mieć znaczenie dowodowe. Istnieje ryzyko, że policja skonfiskuje telefon na potrzeby dochodzenia. Mając na uwadze tę ewentualność lepiej zostawić telefon w domu (a najlepiej gdzieś poza domem).
Obciążającymi treściami w telefonie są m.in.:
• historia WhatsApp,
• sms-y,
• rejestr połączeń,
• kontakt z potencjalnymi współpodejrzanymi,
• historia wyszukiwarki internetowej.

Przeszukanie domu

Może zdarzyć się, że policja wykona przeszukanie Twojego domu. Oczywiście możliwe jest to wyłącznie w niektórych sprawach karnych, o szczególnym charakterze lub powadze. To właśnie szczególny charakter sprawy jest podstawą do przeszukania domu.
Podczas przeszukania policja może skonfiskować komputer osobisty, laptop oraz inne nośniki danych np. dyski twarde. Samo usunięcie z nich danych na niewiele się zda, ponieważ policja dysponuje zaawansowanym oprogramowaniem do wykrywania i przywracania usuniętych plików.

Stawienie się na posterunku policji

Po przybyciu na posterunek musisz zameldować się na recepcji. Powiedz, że otrzymałeś wezwanie na przesłuchanie, podaj dane funkcjonariusza, z którym rozmawiałeś lub który jest wymieniony w wezwaniu. Następnie recepcjonista skontaktuje się z funkcjonariuszem, aby poinformować o Twoim stawiennictwie.

Pomożemy przy Twoim przesłuchaniu!

Ustalanie tożsamości

Program informacyjny wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych (PROGIS) to jednolita metoda ustalania tożsamości podejrzanych. W praktyce dane każdego przesłuchiwanego podejrzanego na komisariacie są rejestrowane za pomocą procedury PROGIS. Kolumna PROGIS jest wyposażona w sprzęt do robienia zdjęć, pobierania odcisków palców oraz do skanowania dokumentów tożsamości.
Tożsamość każdego podejrzanego ustala się, prosząc o podanie danych osobowych. Funkcjonariusz zapyta o imię, drugie imię, miejsce i datę urodzenia, adres zameldowania i faktyczne miejsce zamieszkania. Dane dostarczone przez podejrzanego są zapisywane w kolumnie PROGIS.
Ponadto tożsamość podejrzanego ustalana jest na podstawie okazanego dowodu tożsamości, którego autentyczność jest weryfikowana przez funkcjonariusza. Sprawdza on, czy dokument:
• nie jest sfałszowany,
• należy do legitymowanej osoby,
• jest ważny,
• nadaje się do ustalenia tożsamości.
Można używać wyłącznie dokumentów, o których mowa w art. 1 ustawy o obowiązkowej identyfikacji. Dokument podejrzanego jest skanowany i zapisywany w kolumnie PROGIS. Co ważne, nawet jeśli nie zostałeś aresztowany, a na komisariacie stawiłeś się tylko w celu przesłuchania, funkcjonariusz i tak poprosi Cię o współpracę przy ustalaniu tożsamości.
Tożsamość każdego podejrzanego musi zostać ustalona zgodnie z obowiązującymi procedurami, mimo że przepisy holenderskiego Kodeksu karnego nakładają na funkcjonariuszy śledczych obowiązek ustalenia tożsamości jedynie podejrzanych aresztowanych i podejrzanych, którzy zostali przesłuchani w związku z przestępstwem, w przypadku którego dozwolone jest zastosowanie tymczasowego aresztowania.
Zasadniczo musisz współpracować podczas ustalania tożsamości i pobierania odcisków palców. Możesz nie zgadzać się z procedurami, ale musisz umożliwić funkcjonariuszowi działanie. Odmowa współpracy podczas pobierania odcisków palców jest karana. Jeśli będziesz sprzeciwiać się, policja może w razie potrzeby zastosować przemoc. Musisz liczyć się z innymi karami m.in. w związku z utrudnianiem przeprowadzenia czynności urzędowych.

Obecnie istnieje orzecznictwo o niepodleganiu przez podejrzanego karze, w przypadku odmówienia współpracy podczas pobierania odcisków palców na podstawie art. 55c ust. 2 i 3 holenderskiego Kodeksu postępowania karnego - kwestia ta została rozważona przez Sąd Najwyższy w sprawie z dnia 17 kwietnia 2018 r., ECLI: NL: HR: 2018: 612.

Podsłuchiwanie rozmów

W poważniejszych sprawach karnych policja może skorzystać ze specjalnych uprawnień śledczych. Twoje rozmowy mogą być monitorowane, także te przeprowadzane w poczekalni na posterunku policji.
Pamiętaj, że celowo jesteś umieszczany ze świadkiem lub współpodejrzanym w poczekalni, przed lub po przesłuchaniu, z myślą, że będziesz rozmawiał o sprawie, przesłuchaniu i ujawnisz ważne okoliczności.