Przesłuchanie przez Policję w Holandii

Przesłuchanie przez Policję w Holandii

W Holandii przesłuchanie przez policję składa się z trzech faz. Są to: pierwszy kontakt, przesłuchanie skoncentrowane na osobie, zwane również przesłuchaniem społecznym/wywiadem osobistym, przesłuchanie dla konkretnego przypadku. Chcesz przygotować się do przesłuchania i nie zostać niczym zaskoczonym? Przygotowaliśmy krótkie omówienie każdej z trzech faz przesłuchania.

Pierwszy kontakt

Pierwszy kontakt ma na celu poznanie Cię jako podejrzanego oraz wyjaśnienie, kim jest/są przesłuchujący, w jakim celu prowadzone jest przesłuchanie. Tak zwane stałe protokoły przesłuchań przewidują wstępny kontakt po to, aby zwiększyć gotowość podejrzanego do złożenia wyjaśnień.

Jak przebiega pierwszy kontakt - przykład:

„Dzień dobry, nazywam się (imię i/lub nazwisko). Obok mnie jest mój kolega (imię i/lub nazwisko). Według naszych danych jesteś ... …? Czy to prawda? Jaka jest Twoja data urodzenia? Przeprowadzimy z Tobą przesłuchanie o … (rodzaj przestępstwa). Zanim przejdę dalej - czy przeczytałeś broszurę o przysługujących Ci prawach? Dobrze. Więc wiesz już, że nie musisz odpowiadać na pytania, które zamierzamy Ci zadać. Za chwilę rozpoczniemy przesłuchanie. Jest ono rejestrowane za pomocą kamer wideo. Pytania będę zadawał ja, a mój kolega sporządzi notatki do protokołu. W trakcie przesłuchania zadamy Ci wiele pytań. Niektóre pytania mogą wydać Ci się dziwne lub nieważne, ale dla nas mają one duże znaczenie dla odkrycia prawdy. Z przebiegu przesłuchania, zdamy raport prokuratorowi o … (godzina zdania raportu), a następnie zweryfikujemy, jakie będą podejmowane dalsze działania. Czy masz teraz jakieś pytania? Czy mogę zaproponować Ci coś do picia?

W ten sposób funkcjonariusze próbują nawiązać z Tobą kontakt. Przesłuchujący są przyjaźni/życzliwi - próbują odwrócić Twoją uwagę od przesłuchania, aby wyglądało to tak, jakbyś po prostu miał „miłą” rozmowę z funkcjonariuszami.
Zawsze powinieneś pamiętać o tym, że przesłuchanie prowadzone jest w celu ustalenia Twojej odpowiedzialności i może mieć dla Ciebie poważne konsekwencje. Podczas przesłuchania nie trać więc czujności!

Przesłuchanie skoncentrowane na osobie, zwane również przesłuchaniem społecznym/wywiadem osobistym

Drugą fazą przesłuchania jest przesłuchanie skoncentrowane na osobie. Dotyczy Twojej osobistej sytuacji. Policja chce uzyskać dokładny obraz tego, kim jesteś, jakie masz problemy, gdzie pracujesz, jaka jest Twoja sytuacja życiowa itp. Osobista rozmowa często zaczyna się od pytania, jak się teraz czujesz. W ten sposób policja chce ustalić, jakie masz samopoczucie w tym momencie, a następnie zaoferować Ci „oderwanie się” od złej sytuacji, w której aktualnie się znajdujesz. Jeśli jednak wolisz milczeć, nie wydawaj osądów związanych ze sprawą!
Celem wywiadu osobistego jest w szczególności przyzwyczajenie Cię do rozmowy na różne tematy. Założenie jest takie, że podejrzani stają się bardziej skłonni do odpowiedzi na pozornie nieistotne pytania. Kiedy funkcjonariusze porozmawiają z Tobą na tematy beztroskie, niezwiązane bezpośrednio ze sprawą, poziom napięcia spada - pozostaje opanowany, a wtedy przesłuchujący przechodzą do pytań bardziej obciążających (związanych ze sprawą).
Aby sprawdzić, jaką osobą jesteś, policja (szczególnie w poważniejszych sprawach karnych) zada Ci pytania na tematy dotyczące odpowiedzialności, przyjaźni, siły i bezsilności, żalu, radzenia sobie ze związkami, kłamstwa i bycia uczciwym itp. Odpowiadając na te pytania po pierwsze przedstawisz funkcjonariuszom, co myślisz na dany temat, a po drugie dostarczasz im informacji na temat Twojej sprawy. Co ważne, wywiad osobisty zawsze jest dostosowany do konkretnej sprawy. Oznacza to, że funkcjonariusze będą zadawać Ci takie pytania dotyczące osobistej sytuacji, które mogą mieć znaczenie dla sprawy.

Pomożemy przy Twoim przesłuchaniu!

Ważna wskazówka

Wielu podejrzanych błędnie myśli, że może bezpiecznie odpowiadać na pytania podczas wywiadu osobistego, a powinno milczeć podczas przesłuchania dla konkretnego przypadku. Jeśli w strategii obrony zdecydowałeś się powołać na swoje prawo do milczenia, radzimy skorzystać z uprawnienia również podczas przesłuchania społecznego. W trakcie wywiadu osobistego możesz spodziewać się następujących pytań:
• zjakiego numeru telefonu komórkowego korzystasz?
• czy masz komputer? Czy komputer, z którego korzystasz jest Twój, czy tylko go używasz? Korzystasz z komputera sam, czy jest on używany przez innych?
• czy masz samochód? Który samochód jest Twój? Czy używasz go sam, czy inni też używają tego samochodu?
• gdzie mieszkasz? Kto jeszcze mieszka pod tym adresem?

Tego rodzaju pytania są często zadawane w celu połączenia Cię z pewnymi dowodami np. jeśli jesteś podejrzewany o posiadanie pornografii dziecięcej, ważne jest dla policji ustalenie, że to Ty jesteś jedynym użytkownikiem komputera oraz że to Ty przechowujesz pornografię dziecięcą na komputerze. Jeśli osoby trzecie również korzystają z komputera, może to później powodować problemy dowodowe. Jeśli przestępstwo zostało popełnione samochodem, policja z pewnością będzie chciała ustalić, kto korzysta z samochodu. Im większa grupa użytkowników, tym trudniej jest policji zidentyfikować Cię jako podejrzanego. Musisz jednak zdawać sobie sprawę, że policja, w wyniku Twojego zeznania może przesłuchać inne osób w charakterze podejrzanych, aby ustalić, czy faktycznie są współużytkownikami komputera, samochodu lub telefonu. W przypadkach, w których podejrzewają, że z przestępstw czerpane były korzyści majątkowe, policja zada pytania dotyczące Twojej sytuacji finansowej - jaki jest Twój dochód, wydatki. W ten sposób stara się ustalić, czy posiadasz środki finansowe pochodzące z działalności przestępczej.

Przesłuchanie dla konkretnego przypadku

Podczas przesłuchania dotyczącego konkretnej sprawy policja zada Ci pytania dotyczące sprawy, w której jesteś podejrzanym. We wszystkich przypadkach doradzamy - o ile nie powołujesz się na prawo milczenia - zwracaj uwagę i nie odpowiadaj zbyt szybko na pytania zadawane przez policję. Zawsze przed odpowiedzią na pytanie zastanów się, w jakim celu jest zadawane.

Przyjazny kontakt

Osoba (osoby) przesłuchujące dołożą wszelkich starań, aby wyglądać jak najbardziej przyjaźnie. Robią to świadomie, ponieważ przy przyjaznym kontakcie podejrzany jest często bardziej skłonny do składania wyjaśnień. Nasza rada brzmi: bądź również przyjazny, miły, ale nigdy nie zapominaj, że występujesz w charakterze podejrzanego i dla Ciebie nie jest to przyjemna rozmowa! W ramach ostrzeżenia podpowiadamy, jakimi taktykami posługuje się policja w trakcie przesłuchania, aby stworzyć z Tobą dobrą relację:
• okazywanie empatii: funkcjonariusze pokażą zrozumienie dla Twojej sytuacji lub powodów, dla których coś zrobiłeś,
• nucenie, przytakiwanie, w celu zachęcenia do rozmowy,
• prowadzenie rozmowy w sposób nieformalny i przyjazny,
• okazywanie zrozumienia Twojego działania: funkcjonariusz może powiedzieć coś o sobie np. że kiedyś doświadczył czegoś podobnego.

Uważaj na taktyki stosowane przez holenderską policję!