Przygotowanie do przesłuchania

Przygotowanie do przesłuchania

Jesteś podejrzany? Nadal masz możliwość przygotowania się do przesłuchania. Dlaczego jest to tak ważne? Przede wszystkim opracowując linię obrony nie pozostawiasz miejsca przypadkowi. Przesłuchanie można porównać do gry w szachy. Zawsze powinieneś mieć przemyślane kilka kroków, aby właściwie ocenić, jakie policja ma informacje oraz co zamierza z nimi zrobić. To właśnie na tej podstawie określisz skuteczną strategię obrony. W niektórych przypadkach lepiej będzie zachować milczenie, a w innych złożyć oświadczenie. Czy wiesz, że holenderska policja przed przesłuchaniem opracowuje plan przesłuchania? Dokładne informacje znajdziesz w naszym artykule.

Czym jest plan przesłuchania?

W Holandii większość przesłuchań odbywa się zgodnie z tzw. planem przesłuchań. Plan ten jest gotowy jeszcze zanim pojawiasz się na posterunku. Zawiera pytania, które policja zamierza Ci zadać, w określonej kolejności. Opracowanie planu przesłuchania dokonywane jest na podstawie złożonego oświadczenia, zeznań świadków oraz innych dowodów zebranych w sprawie. I tutaj pojawia się najważniejsze zagadnienie dotyczące policyjnego przesłuchania: punktem wyjścia są zeznania głównego poszkodowanego oraz informacje potwierdzone przez świadków!

Plan przesłuchania jest uważany za ważny element w strukturze przesłuchania. Obejmuje informację o tym, w jaki sposób policja może otrzymać zeznanie od podejrzanego, zgodne z instrukcjami taktycznymi. Ponadto plan przesłuchania zawiera dokładne wytyczne, jak przesłuchać podejrzanego na temat szczegółów przestępstwa. Pytania ułożone są w kolejności strategicznej. Instrukcje taktyczne i techniczne są elementami składowymi planu przesłuchań. Mogą być wykorzystane przez policję do wywierania nacisku na podejrzanego. Znajomość tych instrukcji umożliwia przesłuchującym dokonanie dobrego wyboru przy określaniu podejścia do zapytania. Zbierają także informacje na temat osoby podejrzanej, co ułatwia budowanie dobrych relacji z podejrzanym.

Pomożemy przy Twoim przesłuchaniu!

Przekazując informacje w trakcie przesłuchania, zachowaj szczególną ostrożność!

Przesłuchujący może powiedzieć Ci, że policję interesuje znalezienie prawdy i dlatego potrzebne jest złożenie przez Ciebie oświadczenia. Nie jest to jednak do końca prawdą. W oczach policji prawda najczęściej leży po stronie poszkodowanego, szczególnie jeśli jego wyjaśnienia są poparte zeznaniami świadków. To stanowi podstawę do dalszych działań. Policja zakłada, że zeznania poszkodowanego i świadków są poprawne, a w trakcie dochodzenia stara się uzyskać jak najwięcej informacji potwierdzających owe zeznania. Zauważysz to analizując strukturę pytań oraz ich kolejność. Policja tak naprawdę nie próbuje znaleźć prawdy, a jedynie potwierdzić historię zgłaszającego. Pamiętaj o tym przed rozpoczęciem przesłuchania! Policja z góry zakłada, że jesteś sprawcą, ponieważ w przeciwnym razie nie zostałbyś wskazany jako podejrzany, a powtarzanie, że tego nie zrobiłeś lub nie było Cię w tym miejscu, nic nie zmieni. W trakcie przesłuchania bardzo ważne jest, abyś zachował ostrożność podczas przekazywania informacji.