Zostałem aresztowany, jak długo system sądowy może mnie przetrzymać?

Przygotowanie do przesłuchania

Zostałeś zatrzymany w Holandii? Przedłużające się aresztowanie to niekomfortowa sytuacja, a klienci, którzy zostali aresztowani, bardzo często zadają pytanie: jak długo mogę być pozbawiony wolności? Odpowiedź na to pytanie nie jest jednak prosta, zagadnienie jest dość złożone i wymaga dokładniejszego wyjaśnienia.

Zatrzymanie do wyjaśnienia

W Holandii policja może Cię aresztować w sytuacji, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że popełniłeś przestępstwo. Co ważne – aresztowanie może trwać maksymalnie 9 godzin, w celu przeprowadzenia dochodzenia. Czas między godziną 24:00, a 9:00 rano nie jest uwzględniony. W praktyce oznacza to, że rzeczywisty czas zatrzymania może wynosić nawet 18 godzin - jeśli do aresztowania dojdzie o północy. W trakcie dochodzenia mogą być przeprowadzane następujące czynności: pobierane odciski palców, ustalana tożsamość, przeprowadzane przesłuchania.

Przedłużenie dochodzenia

Gdy okaże się, że holenderska policja potrzebuje więcej czasu na przeprowadzenie dochodzenia, w niektórych przypadkach może zostać podjęta decyzja o przedłużeniu aresztowania. Decyzję o przedłużeniu aresztowania powinien podjąć prokurator lub asystent prokuratora, zwykle jednak podejmuje ją zastępca funkcjonariusza policji na posterunku policji. Przedłużenie aresztowania nie jest dozwolone we wszystkich przypadkach. Najczęściej trwa 3 dni, ale okres ten może być przedłużony o kolejne 3 dni. Maksymalny łączny czas przedłużenia dochodzenia wynosi więc 6 dni.

Pomożemy przy Twoim przesłuchaniu!

Przetrzymanie

Jeśli prokurator chce przedłużyć aresztowanie, po upływie okresów, o których mówiliśmy powyżej, musi złożyć wniosek do sędziego śledczego. Przed podjęciem decyzji sędzia śledczy przesłucha Cię, a następnie oceni, czy zostaniesz aresztowany. Swoją decyzję będzie opierał także na udostępnionych aktach sprawy. Zadaniem sędziego śledczego jest sprawdzenie, czy zachodzą okoliczności, w których tymczasowe aresztowanie jest dozwolone, czy istnieją poważne zastrzeżenia wobec Ciebie oraz podstawy do orzeczenia aresztu. Sędzia śledczy podejmując decyzję weźmie pod uwagę: ryzyko ponownego podejrzenia popełnienia przestępstwa, ucieczki, zmowy lub podejrzenia popełnienia przestępstwa, zagrożonego karą pozbawienia wolności na okres 12 lat lub dłużej.

Sędzia śledczy bierze również pod uwagę wysokość grożącej kary – jeśli jest krótsza niż czas trwania zatrzymania, dalsze aresztowanie zasadniczo nie będzie wymagane. Jeśli sędzia śledczy uzna, że zostały spełnione wszystkie warunki uzasadniające aresztowanie, możesz zostać zatrzymany na maksymalnie 14 dni.

Zatrzymanie

Jeżeli prokurator uzna, że po upływie 14 dni aresztu nadal są podstawy do tymczasowego aresztowania, może złożyć wniosek do sądu. Izba Rady Sądowej oceni podczas sesji, czy podstawy aresztowania nadal występują i czy w związku z tym powinieneś pozostać dłużej w areszcie. Jeśli Izba Rady Sądowej uwzględni wniosek o areszt, możesz zostać zatrzymany na maksymalny okres 90 dni.

Wniosek

W najgorszym przypadku możesz być aresztowany nawet na 110 dni i 18 godzin, przed przekazaniem Twojej sprawy sędziemu, który się nią zajmie. Bardzo ważne jest, aby w jak najwcześniejszym stadium postępowania, Twoją obroną zajął się adwokat specjalizujący w sprawach karnych! Adwokat sprawdzi, czy nie jesteś bezprawnie aresztowany, a także ustali, jakie dalsze kroki należy podjąć.